Политика за поверителност

Тази политика за поверителност се прилага между Вас, Потребителя на този Уебсайт, и Speaktor Ltd., собственик и доставчик на този Уебсайт. Speaktor Ltd. се отнася много сериозно към поверителността на вашата информация. Настоящата политика за поверителност се отнася за използването от наша страна на всички данни, събрани от нас или предоставени от вас във връзка с използването на Уебсайта.

Определения и тълкуване

В тази политика за поверителност се използват следните определения:

 1. Данни – колективно цялата информация, която предоставяте на Speaktor Ltd. чрез Уебсайта. Това определение включва, когато е приложимо, определенията, предвидени в законите за защита на данните;
 2. Бисквитки – малък текстов файл, поставен на Вашия компютър от този Уебсайт, когато посещавате определени части на Уебсайта и/или когато използвате определени функции на Уебсайта. Подробности за бисквитките, използвани от този Уебсайт, са посочени в клаузата по-долу(Бисквитки);
 3. Закони за защита на данните  – всички приложими закони, свързани с обработката на лични данни, включително, но не само, Директива 96/46/ЕО (Директива за защита на данните) или ОРЗД, както и всички национални закони за прилагане, наредби и вторично законодателство, докато ОРЗД е в сила в Белгия;
 4. GDPR  – Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., ние  или ни –
 6. Закон за бисквитките на ЕС  – Регламентите за неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (Директива на ЕО) от 2003 г., изменени с Регламентите за неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (Директива на ЕО) (изменение) от 2011 г;
 7. Потребител иливие – всяка трета страна, която има достъп до Уебсайта и не е (i) наети от Speaktor Ltd. и действащи в рамките на своята работа или (ii) ангажиран като консултант или предоставящ по друг начин услуги на Speaktor Ltd. и осъществяващ достъп до Уебсайта във връзка с предоставянето на такива услуги; и
 8. Уебсайт  – уебсайта, който използвате в момента,  https://www.speaktor.com/ , както и всички поддомейни на този сайт, освен ако това не е изрично изключено от техните собствени правила и условия.

В тази политика за поверителност, освен ако контекстът не изисква различно тълкуване:

 1. единственото число включва множественото и обратно;
 2. препратките към подклаузи, клаузи, графици или приложения са към подклаузи, клаузи, графици или приложения на тази политика за поверителност;
 3. препратка към лице включва фирми, дружества, правителствени организации, тръстове и партньорства;
 4. „включително“ се разбира като „включително без ограничение“;
 5. позоваването на законова разпоредба включва всяко нейно изменение или допълнение;
 6. заглавията и подзаглавията не са част от тази политика за поверителност.

Обхват на тази политика за поверителност

Тази политика за поверителност се прилага само за действията на Speaktor Ltd. и Потребителите по отношение на този Уебсайт. Това не се отнася за уебсайтове, до които може да се получи достъп от този Уебсайт, включително, но не само, за всякакви връзки, които можем да предоставим към уебсайтове на социални медии.

За целите на приложимите закони за защита на данните Speaktor Ltd. е „администратор на данни“. Това означава, че Speaktor Ltd. определя целите, за които и начина, по който се обработват Вашите данни.

Събрани данни

Можем да събираме от вас следните данни, които включват лични данни:

 1. име;
 2. длъжност;
 3. професия;
 4. информация за контакт, като имейл адреси и телефонни номера;
 5. демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси;
 6. IP адрес (събира се автоматично);
 7. тип и версия на уеб браузъра (събират се автоматично);
 8. операционна система (събира се автоматично);
 9. физически адрес;
 10. данни за начина на използване на нашия уебсайт;
 11. запис на кореспонденцията, която сте водили с нас;

във всеки случай в съответствие с настоящата политика за поверителност.

Как събираме данни

Събираме Данни по следните начини:

 1. данните ни се предоставят от вас;
 2. данните се получават от други източници; и
 3. данните се събират автоматично.

Данни, които сте ни предоставили.

Speaktor Ltd. ще събира Вашите данни по различни начини, например:

 1. когато се свържете с нас чрез Уебсайта, по телефона, по пощата, по електронна поща или по какъвто и да е друг начин;
 2. когато се регистрирате при нас и създавате акаунт, за да получавате нашите продукти/услуги;
 3. когато попълвате анкети, които използваме за изследователски цели (въпреки че не сте задължени да отговаряте на тях);
 4. когато използвате нашите услуги;

във всеки случай в съответствие с настоящата политика за поверителност.

Данни, получени от трети страни

Speaktor Ltd. ще получи данни за Вас от следните трети страни:

 1. Hotjar;
 2. Google Анализ;
 3. Крисп;
 4. Typeform;
 5. API на YouTube*

*Потребителите, които избират да качват файлове чрез интеграцията за качване в YouTube, се съгласяват да бъдат обвързани с условията за ползване на YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), които са свързани с Политиката за поверителност на Google ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Данни, които се събират автоматично

Доколкото осъществявате достъп до Уебсайта, ние ще събираме Вашите Данни автоматично, например:

 1. автоматично събираме определена информация за Вашето посещение на Уебсайта. Тази информация ни помага да подобряваме съдържанието и навигацията на Уебсайта и включва Вашия IP адрес, датата, времето и честотата на достъп до Уебсайта, както и начина, по който използвате и взаимодействате със съдържанието му.
 2. ще събираме Вашите Данни автоматично чрез бисквитки в съответствие с настройките за бисквитки на Вашия браузър. За повече информация относно „бисквитките“ и начина, по който ги използваме на Уебсайта, вижте раздела по-долу, озаглавен „Бисквитки“.

Нашето използване на данни

 1. Всички или част от горепосочените данни могат да бъдат изисквани от нас от време на време, за да Ви предоставим възможно най-доброто обслужване и преживяване при използването на нашия Уебсайт. По-конкретно, данните могат да бъдат използвани от нас по следните причини:
  1. водене на вътрешна документация;
  2. подобряване на нашите продукти/услуги;
  3. изпращане по имейл на маркетингови материали, които може да представляват интерес за вас;
  4. контакт за целите на пазарно проучване, което може да се осъществи чрез имейл, телефон, факс или поща. Тази информация може да се използва за персонализиране или актуализиране на Уебсайта;
 2. Можем да използваме вашите Данни за горепосочените цели, ако сметнем, че това е необходимо за нашите законни интереси. Ако не сте доволни от това, имате право да възразите при определени обстоятелства (вж. раздела „Вашите права“ по-долу).
 3. За предоставянето на директен маркетинг до вас по електронна поща се нуждаем от вашето съгласие, независимо дали е чрез опция за избор или чрез мека опция:
  1. съгласието с мека опция е специфичен вид съгласие, което се прилага, когато вече сте се свързали с нас (например свържете се с нас, за да поискате повече информация за конкретен продукт/услуга, и ние рекламираме подобни продукти/услуги). При „меко съгласие“ ще приемем вашето съгласие за дадено, освен ако не се откажете.
  2. за други видове електронен маркетинг се изисква да получим вашето изрично съгласие, т.е. трябва да предприемете положително и утвърдително действие, когато давате съгласието си, например като поставите отметка в поле, което ще ви предоставим.
  3. ако не сте доволни от нашия подход към маркетинга, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. За да разберете как да оттеглите съгласието си, вижте раздела „Вашите права“ по-долу.
 1. Когато се регистрирате при нас и създавате акаунт, за да получавате нашите услуги, правното основание за това обработване е изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемането на стъпки по ваше искане за сключване на такъв договор.

С кого споделяме данни

 1. Можем да споделяме вашите данни със следните групи хора по следните причини:
  1. нашите служители, агенти и/или професионални консултанти – за да ни дадете възможност да участваме в директен маркетинг (като бюлетини или маркетингови имейли за продукти и услуги, предоставяни от нас, които смятаме, че ще представляват интерес за вас);
  2. доставчици на плащания от трети страни, които обработват плащания, извършени чрез Уебсайта – за да се даде възможност на доставчиците на плащания от трети страни да обработват плащанията и възстановяванията на потребителите;

във всеки случай в съответствие с настоящата политика за поверителност.

Поддържане на сигурността на данните

 1. Ще използваме технически и организационни мерки за защита на вашите Данни, например:
  1. достъпът до Вашия акаунт се контролира от парола и потребителско име, които са уникални за Вас.
  2. съхраняваме вашите Данни на защитени сървъри.
 2. Техническите и организационните мерки включват мерки за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на данните. Ако подозирате злоупотреба, загуба или неоторизиран достъп до вашите данни, моля, уведомете ни незабавно, като се свържете с нас чрез този имейл адрес: support@transkriptor.com
 3. Ако искате да получите подробна информация от Get Safe Online за това как да защитите информацията си и компютрите и устройствата си от измами, кражба на самоличност, вируси и много други онлайн проблеми, моля, посетете  www.getsafeonline.org .

Запазване на данни

 1. Освен ако законът не изисква или не позволява по-дълъг период на съхранение, ние ще съхраняваме вашите Данни в нашите системи само за периода, необходим за изпълнение на целите, описани в тази политика за поверителност, или докато не поискате Данните да бъдат изтрити.
 2. Дори ако изтрием Вашите Данни, те могат да останат на резервни или архивни носители за правни, данъчни или регулаторни цели.

Вашите права

 1. Имате следните права във връзка с вашите данни:
  1. Право на достъп – правото да поиска (i) копия от информацията, която съхраняваме за вас по всяко време, или (ii) да променяме, актуализираме или изтриваме такава информация. Ако ви предоставим достъп до информацията, която съхраняваме за вас, няма да ви таксуваме за това, освен ако искането ви не е „явно неоснователно или прекомерно“. Когато имаме законово право да го направим, можем да откажем искането ви. Ако откажем искането ви, ще ви съобщим причините за това.
  2. Право на корекция  – право да поискате коригиране на данните си, ако те са неточни или непълни.
  3. Право на изтриване  – правото да поискате да изтрием или премахнем вашите данни от нашите системи.
  4. Право на ограничаване на използването на вашите данни  – правото да ни „забраните“ да използваме вашите Данни или да ограничите начина, по който можем да ги използваме.
  5. Право на преносимост на данните  – правото да поискате да преместим, копираме или прехвърлим вашите данни.
  6. Право на възражение  – правото да възразите срещу използването на вашите Данни от наша страна, включително когато ги използваме за нашите законни интереси.
 2. За да отправите запитвания, да упражните някое от правата си, посочени по-горе, или да оттеглите съгласието си за обработване на вашите данни (когато съгласието е нашето правно основание за обработване на вашите данни), моля, свържете се с нас чрез този имейл адрес:  support@transkrip tor.com
 3. Ако не сте доволни от начина, по който ние разглеждаме подадена от вас жалба във връзка с вашите Данни, може да можете да отнесете жалбата си до съответния орган за защита на данните. За Ирландия това е Комисията за защита на данните (КЗД). Данните за контакт с DPC са публикувани на уебсайта на организацията на адрес https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Важно е данните, които съхраняваме за вас, да са точни и актуални. Моля, информирайте ни, ако данните ви се променят по време на периода, за който ги съхраняваме.

Връзки към други уебсайтове

Този Уебсайт може от време на време да предоставя връзки към други уебсайтове. Ние нямаме контрол върху такива уебсайтове и не носим отговорност за съдържанието им. Настоящата политика за поверителност не се отнася за използването на такива уебсайтове. Съветваме ви да се запознаете с политиката за поверителност или декларацията за поверителност на други уебсайтове, преди да ги използвате.

Промени в собствеността и контрола на предприятието

 1. Speaktor Ltd. може от време на време да разширява или намалява дейността си и това може да включва продажба и/или прехвърляне на контрола върху цялата или част от Speaktor Ltd. Данните, предоставени от Потребителите, ще бъдат прехвърлени заедно с част от нашия бизнес, когато те са от значение за тази част, и новият собственик или новоконтролиращата страна ще имат право да използват данните за целите, за които първоначално са ни били предоставени, съгласно условията на тази политика за поверителност.
 2. Можем също така да разкрием Данни на потенциален купувач на нашия бизнес или на част от него.
 3. В горните случаи ще предприемем мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни.

Бисквитки

 1. Този Уебсайт може да постави и да има достъп до определени Бисквитки на Вашия компютър. Speaktor Ltd. използва „бисквитки“, за да подобри Вашето преживяване при използването на Уебсайта и да подобри нашата гама от услуги. Speaktor Ltd. внимателно е подбрала тези бисквитки и е предприела стъпки, за да гарантира, че поверителността Ви е защитена и уважавана по всяко време.
 2. Този Уебсайт може да използва следните Бисквитки: По-долу е даден списък на бисквитките, които използваме. Опитахме се да гарантираме, че тази информация е пълна и актуална, но ако смятате, че сме пропуснали бисквитка или има някакво несъответствие, моля, уведомете ни.
  1. Строго необходими „бисквитки“ – това са „бисквитки“, които са необходими за функционирането на нашия уебсайт. Те включват например бисквитки, които ви позволяват да влезете в защитени зони на нашия уебсайт, да използвате количка за пазаруване или да използвате услуги за електронно фактуриране.
  2. Аналитични бисквитки/бисквитки за ефективност – те ни позволяват да разпознаваме и броим броя на посетителите и да виждаме как посетителите се движат из нашия уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи нашият уебсайт, например като гарантираме, че потребителите лесно намират това, което търсят.
  3. Бисквитки за функционалност – те се използват, за да ви разпознават, когато се върнете на нашия уебсайт. Това ни позволява да персонализираме съдържанието си за вас, да ви поздравяваме по име и да запомним предпочитанията ви (например избор на език или регион).
 1. Можете да намерите списък на бисквитките, които използваме, в Графика на бисквитките.
 2. Можете да изберете да разрешите или забраните бисквитките в интернет браузъра си. По подразбиране повечето интернет браузъри приемат „бисквитките“, но това може да бъде променено. За повече информация, моля, вижте менюто за помощ в интернет браузъра си.
 3. Можете да изберете да изтриете Бисквитките по всяко време, но е възможно да загубите всякаква информация, която ви позволява да получите по-бърз и ефективен достъп до Уебсайта, включително, но не само, настройките за персонализиране.
 4. Препоръчваме ви да се уверите, че вашият интернет браузър е актуализиран, и да се консултирате с помощта и указанията, предоставени от разработчика на вашия интернет браузър, ако не сте сигурни в настройките за поверителност.
 5. За повече информация относно бисквитките като цяло, включително как да ги деактивирате, моля, вижте aboutcookies.org. Ще намерите и подробности за това как да изтриете бисквитките от компютъра си.

Обща информация

 1. Нямате право да прехвърляте правата си по тази политика за поверителност на друго лице. Можем да прехвърлим правата си по тази политика за поверителност, когато основателно смятаме, че вашите права няма да бъдат засегнати.
 2. Ако някой съд или компетентен орган установи, че някоя от разпоредбите на тази политика за поверителност (или част от някоя разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба или част от нея ще се счита за заличена, доколкото това е необходимо, като това няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби на тази политика за поверителност.
 3. Освен ако не е уговорено друго, никакво забавяне, действие или бездействие от страна на дадена страна при упражняване на дадено право или средство за защита няма да се счита за отказ от това или друго право или средство за защита.

Деца на възраст под 16 години

 1. Уебсайтът не е предназначен за деца под 16-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 16 години. Ако сте на възраст под 16 години, моля, не използвайте нашите услуги и не ни предоставяйте никаква информация чрез Уебсайта. Ако научим, че сме събрали или получили лична информация от дете под 16 години без проверка на родителското съгласие, ще изтрием тази информация. Ако смятате, че разполагаме с информация от или за дете под 16 години, моля, свържете се с нас на адрес support@transkriptor.com

Промени в тази политика за поверителност

 1. Speaktor Ltd. си запазва правото да променя тази политика за поверителност, както сметне за необходимо от време на време или както може да се изисква от закона. Всички промени ще бъдат незабавно публикувани на Уебсайта и се счита, че сте приели условията на политиката за поверителност при първото използване на Уебсайта след промените.

Можете да се свържете със Speaktor Ltd. по имейл на адрес support@transkriptor.com