Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, bu Web Sitesinin Kullanıcısı olan siz ile bu Web Sitesinin sahibi ve sağlayıcısı olan Speaktor Ltd. arasında geçerlidir. Speaktor Ltd. bilgilerinizin gizliliğini çok ciddiye almaktadır. Bu gizlilik politikası, Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak tarafımızdan toplanan veya sizin tarafınızdan sağlanan tüm Verileri kullanımımız için geçerlidir

Tanımlar ve yorumlama

Bu gizlilik politikasında aşağıdaki tanımlar kullanılmaktadır:

 1. Veri – Web sitesi aracılığıyla Speaktor Ltd. şirketine gönderdiğiniz tüm bilgiler toplu olarak. Bu tanım, uygulanabilir olduğu hallerde, Veri Koruma Kanunlarında yer alan tanımları da içermektedir;
 2. Çerezler – Web Sitesinin belirli bölümlerini ziyaret ettiğinizde ve/veya Web Sitesinin belirli özelliklerini kullandığınızda bu Web Sitesi tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük bir metin dosyası. Bu Web Sitesi tarafından kullanılan çerezlerin ayrıntıları aşağıdaki maddede(Çerezler) belirtilmiştir;
 3. Veri Koruma Kanunları  – 96/46/EC sayılı Direktif (Veri Koruma Direktifi) veya GDPR dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin yürürlükteki tüm yasalar ve GDPR Belçika’da yürürlükte olduğu sürece tüm ulusal uygulama yasaları, yönetmelikleri ve ikincil mevzuatı;
 4. GDPR  – Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., biz  veya us –
 6. AB Çerez Yasası  – Gizlilik ve Elektronik İletişim (EC Direktifi) (Değişiklik) Yönetmelikleri 2011 ile değiştirilen 2003 tarihli Gizlilik ve Elektronik İletişim (EC Direktifi) Yönetmelikleri;
 7. Kullanıcı veya – Web Sitesine erişen ve aşağıdakilerden biri olmayan herhangi bir üçüncü taraf (i) Speaktor Ltd. tarafından istihdam edilen ve istihdamları sırasında hareket eden veya (ii) Speaktor Ltd. şirketine danışman olarak veya başka bir şekilde hizmet veren ve bu hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak Web Sitesine erişen; ve
 8. Web sitesi  – şu anda kullanmakta olduğunuz web sitesi,  https://www.speaktor.com/ ve kendi hüküm ve koşulları tarafından açıkça hariç tutulmadıkça bu sitenin herhangi bir alt alanı.

Bu gizlilik politikasında, bağlam farklı bir yorum gerektirmedikçe:

 1. tekil çoğulu içerir ve bunun tersi de geçerlidir;
 2. alt maddelere, hükümlere, programlara veya eklere yapilan atiflar, bu gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kasinin alt maddeleri̇ne, hükümleri̇ne, programlarina veya ekleri̇ne yapilmiştir;
 3. Bir kişiye yapılan atıf, firmaları, şirketleri, kamu kuruluşlarını, tröstleri ve ortaklıkları içerir;
 4. “dahil” ifadesi “sınırlama olmaksızın dahil” anlamında anlaşılmalıdır;
 5. herhangi bir yasal hükme yapılan atıf, bu hükmün değiştirilmesini veya tadil edilmesini de içerir;
 6. başliklar ve alt başliklar bu gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kasinin bi̇r parçasini oluşturmaz.

Bu gizlilik politikasının kapsamı

Bu gizlilik politikası yalnızca Speaktor Ltd. ve Kullanıcıların bu Web Sitesi ile ilgili eylemleri için geçerlidir. Sosyal medya web sitelerine sağlayabileceğimiz bağlantılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Web Sitesinden erişilebilecek herhangi bir web sitesini kapsamaz.

Yürürlükteki Veri Koruma Yasalarının amaçları doğrultusunda, Speaktor Ltd. “veri denetleyicisidir”. Bu, Speaktor Ltd. şirketinin Verilerinizin hangi amaçlarla ve ne şekilde işleneceğini belirlediği anlamına gelir.

Toplanan veriler

Sizden kişisel Veriler de dahil olmak üzere aşağıdaki Verileri toplayabiliriz:

 1. İsim;
 2. İş unvanı;
 3. meslek;
 4. E-posta adresleri ve telefon numaraları gibi iletişim bilgileri;
 5. posta kodu, tercihler ve ilgi alanları gibi demografik bilgiler;
 6. IP adresi (otomatik olarak toplanır);
 7. web tarayıcısı türü ve sürümü (otomatik olarak toplanır);
 8. işletim sistemi (otomatik olarak toplanır);
 9. fiziksel adres ;
 10. web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin kullanım verileri;
 11. Bizimle yaptığınız yazışmaların kaydı;

her durumda, bu gizlilik politikasına uygun olarak.

Verileri nasıl topluyoruz

Verileri aşağıdaki şekillerde toplarız:

 1. veriler sizin tarafınızdan bize verilir;
 2. veriler diğer kaynaklardan alınır; ve
 3. veriler otomatik olarak toplanır.

Sizin tarafınızdan bize verilen veriler

Speaktor Ltd. Verilerinizi çeşitli şekillerde toplayacaktır, örneğin:

 1. Web sitesi, telefon, posta, e-posta veya başka herhangi bir yolla bizimle iletişime geçtiğinizde;
 2. ürünlerimizi/hizmetlerimizi almak için bize kaydolduğunuzda ve bir hesap oluşturduğunuzda;
 3. Araştırma amacıyla kullandığımız anketleri doldurduğunuzda (bunlara yanıt vermek zorunda olmasanız da);
 4. hizmetlerimizi kullandığınızda;

her durumda, bu gizlilik politikasına uygun olarak.

Üçüncü taraflardan alınan veriler

Speaktor Ltd. sizinle ilgili Verileri aşağıdaki üçüncü taraflardan alacaktır:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Gevrek;
 4. Tip formu;
 5. YouTube API*

*YouTube yükleme entegrasyonunu kullanarak dosya yüklemeyi tercih eden kullanıcılar, YouTube Hizmet Şartları ( https://www.youtube.com/t/terms ) ile ilgili olan Google Gizlilik Politikası ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Otomatik olarak toplanan veriler

Web Sitesine eriştiğiniz ölçüde, Verilerinizi otomatik olarak toplayacağız, örneğin:

 1. Web sitesini ziyaretiniz hakkında bazı bilgileri otomatik olarak toplarız. Bu bilgiler, Web Sitesi içeriği ve navigasyonunda iyileştirmeler yapmamıza yardımcı olur ve IP adresinizi, Web Sitesine eriştiğiniz tarih, saatler ve sıklığı ve içeriğini kullanma ve etkileşimde bulunma şeklinizi içerir.
 2. tarayıcınızdaki çerez ayarları doğrultusunda Verilerinizi çerezler aracılığıyla otomatik olarak toplayacağız. Çerezler ve bunları Web Sitesinde nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki “Çerezler” başlıklı bölüme bakın.

Veri Kullanımımız

 1. Web sitemizi kullanırken size mümkün olan en iyi hizmeti ve deneyimi sunmak için yukarıdaki Verilerin herhangi biri veya tümü zaman zaman tarafımızdan istenebilir. Özellikle, Veriler tarafımızca aşağıdaki nedenlerle kullanılabilir:
  1. dahili kayıt tutma;
  2. ürünlerimizin / hizmetlerimizin iyileştirilmesi;
  3. ilginizi çekebilecek pazarlama materyallerinin e-posta yoluyla iletilmesi;
  4. e-posta, telefon, faks veya posta kullanılarak yapılabilecek pazar araştırması amacıyla iletişim. Bu tür bilgiler Web Sitesini özelleştirmek veya güncellemek için kullanılabilir;
 2. Meşru menfaatlerimiz için gerekli görmemiz halinde Verilerinizi yukarıdaki amaçlar için kullanabiliriz. Bundan memnun değilseniz, belirli durumlarda itiraz etme hakkına sahipsiniz (aşağıdaki “Haklarınız” başlıklı bölüme bakın).
 3. Size e-posta yoluyla doğrudan pazarlama yapılabilmesi için, ister opt-in ister soft-opt-in yoluyla olsun, onayınıza ihtiyacımız olacaktır:
  1. soft opt-in onayı, bizimle daha önce iletişime geçtiğinizde (örneğin, belirli bir ürün/hizmet hakkında daha fazla bilgi istemek için bizimle iletişime geçtiğinizde ve benzer ürünleri/hizmetleri pazarladığımızda) geçerli olan özel bir onay türüdür. “Soft opt-in” onayı kapsamında, siz vazgeçmediğiniz sürece onayınızı verilmiş olarak kabul edeceğiz.
  2. diğer e-pazarlama türleri için açık rızanızı almamız gerekir; yani, örneğin sağlayacağımız bir onay kutusunu işaretleyerek onay verirken olumlu ve olumlu bir eylemde bulunmanız gerekir.
  3. pazarlama yaklaşımımızdan memnun değilseniz, istediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı nasıl geri çekeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki “Haklarınız” başlıklı bölüme bakın.
 1. Bize kaydolduğunuzda ve hizmetlerimizi almak için bir hesap oluşturduğunuzda, bu işlemin yasal dayanağı sizinle aramızdaki bir sözleşmenin ifası ve/veya talebiniz üzerine böyle bir sözleşmeye girmek için adımlar atılmasıdır.

Verileri kimlerle paylaşıyoruz

 1. Verilerinizi aşağıdaki nedenlerle aşağıdaki kişi gruplarıyla paylaşabiliriz:
  1. çalışanlarımız, acentelerimiz ve/veya profesyonel danışmanlarımız – Doğrudan pazarlama yapmamızı sağlamak için (tarafımızdan sağlanan ve ilginizi çekeceğine inandığımız ürün ve hizmetler için haber bültenleri veya pazarlama e-postaları gibi);
  2. Web sitesi üzerinden yapılan ödemeleri işleyen üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları – üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarının kullanıcı ödemelerini ve geri ödemelerini işlemesini sağlamak için;

her durumda, bu gizlilik politikasına uygun olarak.

Verileri güvende tutma

 1. Verilerinizi korumak için teknik ve organizasyonel önlemler kullanacağız, örneğin:
  1. hesabiniza eri̇şi̇m bi̇r parola ve si̇ze özgü bi̇r kullanici adi i̇le kontrol edi̇li̇r.
  2. Verilerinizi güvenli sunucularda saklıyoruz.
 2. Teknik ve kurumsal tedbirler, herhangi bir şüpheli veri ihlaliyle başa çıkmak için alınacak tedbirleri içerir. Verilerinizin kötüye kullanıldığından veya kaybolduğundan ya da yetkisiz erişimden şüpheleniyorsanız, lütfen bu e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek derhal bize bildirin: support@transkriptor.com
 3. Get Safe Online’dan bilgilerinizi, bilgisayarlarınızı ve cihazlarınızı dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, virüsler ve diğer birçok çevrimiçi soruna karşı nasıl koruyacağınız konusunda ayrıntılı bilgi almak isterseniz lütfen şu adresi ziyaret edin  www.getsafeonline.org .

Veri saklama

 1. Daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya yasalarca izin verilmedikçe, Verilerinizi yalnızca bu gizlilik politikasında belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca veya Verilerin silinmesini talep edene kadar sistemlerimizde tutacağız.
 2. Verilerinizi silsek bile, yasal, vergi veya düzenleyici amaçlar için yedekleme veya arşiv ortamında kalabilir.

Sizin haklarınız

 1. Verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  1. Erişim hakkı – talep etme hakkı (i) herhangi bir zamanda hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin kopyalarını veya (ii) söz konusu bilgileri değiştirmemiz, güncellememiz veya silmemiz. Hakkınızda tuttuğumuz bilgilere erişiminizi sağlarsak, talebiniz “açıkça temelsiz veya aşırı” olmadığı sürece bunun için sizden ücret almayacağız. Yasal olarak bunu yapmamıza izin verildiği durumlarda, talebinizi reddedebiliriz. Talebinizi reddedersek, bunun nedenlerini size bildireceğiz.
  2. Düzeltme hakkı  – Verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda düzeltilmesini isteme hakkı.
  3. Silme hakkı  – Verilerinizi sistemlerimizden silmemizi veya kaldırmamızı talep etme hakkı.
  4. Verilerinizi kullanmamızı kısıtlama hakkı  – Verilerinizi kullanmamızı “engelleme” veya kullanma şeklimizi sınırlama hakkı.
  5. Veri taşınabilirliği hakkı  – Verilerinizi taşımamızı, kopyalamamızı veya aktarmamızı talep etme hakkı.
  6. İtiraz hakkı  – meşru menfaatlerimiz için kullandığımız durumlar da dahil olmak üzere Verilerinizi kullanmamıza itiraz etme hakkı.
 2. Soru sormak, yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak veya Verilerinizin işlenmesine ilişkin izninizi geri çekmek için (iznin Verilerinizi işlemek için yasal dayanağımız olduğu durumlarda), lütfen bu e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçin:  support@transkrip tor.com
 3. Verilerinizle ilgili olarak yaptığınız bir şikayetin tarafımızca ele alınma şeklinden memnun değilseniz, şikayetinizi ilgili veri koruma makamına iletebilirsiniz. İrlanda için bu kurum Veri Koruma Komisyonu’dur (DPC). DPC’nin iletişim bilgileri şu adresteki web sitesinde bulunabilir https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Hakkınızda tuttuğumuz Verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Verilerinizi tuttuğumuz süre boyunca değişirse lütfen bizi bilgilendirin.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Bu Web Sitesi zaman zaman diğer web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Bu tür web siteleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bu web sitelerinin içeriğinden sorumlu değiliz. Bu gizlilik politikası, bu tür web sitelerini kullanımınızı kapsamaz. Diğer web sitelerini kullanmadan önce bu sitelerin gizlilik politikalarını veya beyanlarını okumanız tavsiye edilir.

İşletme sahipliğinde ve kontrolünde değişiklikler

 1. Speaktor Ltd. zaman zaman işimizi genişletebilir veya küçültebilir ve bu Speaktor Ltd. şirketinin tamamının veya bir kısmının satışını ve/veya kontrolünün devrini içerebilir. Kullanıcılar tarafından sağlanan Veriler, işimizin bu şekilde devredilen herhangi bir bölümüyle ilgili olduğunda, bu bölümle birlikte devredilecek ve yeni sahibin veya yeni kontrol eden tarafın, bu gizlilik politikası hükümleri uyarınca, Verileri başlangıçta bize sağlandığı amaçlar için kullanmasına izin verilecektir.
 2. Verileri ayrıca işletmemizin veya herhangi bir bölümünün olası bir alıcısına da ifşa edebiliriz.
 3. Yukarıdaki durumlarda, gizliliğinizin korunmasını sağlamak amacıyla adımlar atacağız.

Çerezler

 1. Bu Web Sitesi bilgisayarınıza belirli Çerezler yerleştirebilir ve bunlara erişebilir. Speaktor Ltd. web sitesini kullanma deneyiminizi iyileştirmek ve hizmet yelpazemizi geliştirmek için Çerezleri kullanır. Speaktor Ltd. bu Çerezleri dikkatle seçmiş ve gizliliğinizin her zaman korunmasını ve saygı duyulmasını sağlamak için gerekli adımları atmıştır.
 2. Bu Web Sitesi aşağıdaki Çerezleri yerleştirebilir: Aşağıda kullandığımız çerezlerin bir listesi bulunmaktadır. Bunun eksiksiz ve güncel olmasını sağlamaya çalıştık, ancak bir çerezi atladığımızı veya herhangi bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
  1. Kesinlikle gerekli çerezler – Bunlar web sitemizin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Örneğin, web sitemizin güvenli alanlarında oturum açmanızı, bir alışveriş sepeti kullanmanızı veya e-fatura hizmetlerinden yararlanmanızı sağlayan çerezleri içerir.
  2. Analitik/performans çerezleri – Ziyaretçi sayısını tanımamıza ve saymamıza ve ziyaretçilerin web sitemizi kullanırken nasıl hareket ettiklerini görmemize olanak tanır. Bu, örneğin kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmalarını sağlayarak web sitemizin çalışma şeklini iyileştirmemize yardımcı olur.
  3. İşlevsellik çerezleri – Bunlar, web sitemize geri döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Bu, içeriğimizi sizin için kişiselleştirmemizi, sizi isminizle selamlamamızı ve tercihlerinizi (örneğin, dil veya bölge seçiminiz) hatırlamamızı sağlar.
 1. Kullandığımız Çerezlerin bir listesini Çerezler Çizelgesinde bulabilirsiniz.
 2. İnternet tarayıcınızda Çerezleri etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, çoğu internet tarayıcısı Çerezleri kabul eder, ancak bu değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen internet tarayıcınızdaki yardım menüsüne başvurun.
 3. Çerezleri istediğiniz zaman silmeyi seçebilirsiniz; ancak kişiselleştirme ayarları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesine daha hızlı ve verimli bir şekilde erişmenizi sağlayan bilgileri kaybedebilirsiniz.
 4. İnternet tarayıcınızın güncel olduğundan emin olmanız ve gizlilik ayarlarınızı yapma konusunda emin değilseniz internet tarayıcınızın geliştiricisi tarafından sağlanan yardım ve rehberliğe başvurmanız önerilir.
 5. Çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağı da dahil olmak üzere genel olarak çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aboutcookies.org adresine bakın. Ayrıca, çerezleri bilgisayarınızdan nasıl sileceğinize ilişkin ayrıntıları da bulacaksınız.

Genel

 1. Bu gizlilik politikası kapsamındaki haklarınızı başka herhangi bir kişiye devredemezsiniz. Haklarınızın etkilenmeyeceğine makul ölçüde inandığımız durumlarda bu gizlilik politikası kapsamındaki haklarımızı devredebiliriz.
 2. Herhangi bir mahkeme veya yetkili makam, bu gizlilik politikasının herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmün bir kısmının) geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğunu tespit ederse, söz konusu hüküm veya kısmi hüküm, gerektiği ölçüde silinmiş sayılacak ve bu gizlilik politikasının diğer hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.
 3. Aksi kararlaştırılmadıkça, taraflardan birinin herhangi bir hak veya çözüm yolunu kullanmadaki gecikmesi, eylemi veya ihmali, bu veya başka bir hak veya çözüm yolundan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

16 yaşın altındaki çocuklar

 1. Web sitesi 16 yaşından küçük çocuklara yönelik değildir. Bilerek 16 yaşından küçük çocuklardan kişisel bilgi toplamıyoruz. 16 yaşından küçükseniz, lütfen hizmetlerimizi kullanmayın veya Web Sitesi aracılığıyla bize herhangi bir bilgi vermeyin. Ebeveyn iznini doğrulamadan 16 yaşından küçük bir çocuktan kişisel bilgi topladığımızı veya aldığımızı öğrenirsek, bu bilgileri sileceğiz. Elimizde 16 yaşından küçük bir çocuğa ait veya onunla ilgili herhangi bir bilgi olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin support@transkriptor.com

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

 1. Speaktor Ltd. bu gizlilik politikasını zaman zaman gerekli görebileceğimiz veya yasaların gerektirebileceği şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik derhal Web Sitesinde yayınlanacak ve değişiklikleri takiben Web Sitesini ilk kullanımınızda gizlilik politikasının şartlarını kabul etmiş sayılacaksınız.

Speaktor Ltd. ile şu adresten e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz support@transkriptor.com