Καλύτερη βοήθεια ανάγνωσης για άτομα με δυσλεξία

Λεξικό φιλικό προς τη δυσλεξία ή λογισμικό πρόβλεψης λέξεων

Τι είναι η δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην ανάγνωση και την αποκωδικοποίηση λέξεων, παρά τη φυσιολογική νοημοσύνη και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Πρόκειται για μια νευροαναπτυξιακή πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να επεξεργάζεται τον γραπτό λόγο.

Τα δυσλεξικά άτομα δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τους ήχους της γλώσσας και να αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν γρήγορα αντικείμενα, γράμματα και αριθμούς.

Συνδέονται η δυσλεξία και η ΔΕΠΥ;

Η δυσλεξία και η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι ξεχωριστές καταστάσεις, αλλά μπορεί να συνυπάρχουν σε ορισμένα άτομα. Μελέτες έχουν εκτιμήσει ότι μεταξύ 20% και 50% των ατόμων με δυσλεξία έχουν επίσης ΔΕΠΥ.

Συνδέονται η δυσλεξία και η δυσγραφία;

Η δυσγραφία είναι μια πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να παράγει γραπτό λόγο με ευανάγνωστο και άνετο τρόπο. Η δυσλεξία και η δυσγραφία συχνά συνδέονται μεταξύ τους, καθώς τα άτομα με δυσλεξία αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες με τις δεξιότητες σημειώσεων και γραφής.

δυσλεξία

Πώς να χειριστείτε τη δυσλεξία;

 • Έχετε μια δομημένη προσέγγιση ή ένα πρόγραμμα για τη δυσλεξία που παρέχει εκτεταμένη εξάσκηση με τη χρήση ελεγχόμενων αποκωδικοποιήσιμων κειμένων. Οι μαθητές με δυσλεξία πρέπει να μαθαίνουν νέους ήχους/φωνογράμματα και ορθογραφικά μοτίβα ένα προς ένα. Η προσέγγιση Orton-Gillingham είναι μία από τις πιο διαδεδομένες. Διαχωρίζει την ανάγνωση και την ορθογραφία σε μικρότερες δεξιότητες και στη συνέχεια αναπτύσσει αυτές τις δεξιότητες με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, το πρόγραμμα ανάγνωσης Wilson βασίζεται στη μέθοδο Orton-Gillingham για να βοηθήσει ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους μαθητές.
 • Χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων για τη ρητή διδασκαλία νέου περιεχομένου. Βρείτε τρόπους για να ενσωματώσετε πολλαπλές αισθήσεις σε κάθε δραστηριότητα, όπως η κωδικοποίηση με χρώματα και η επισήμανση, η χρήση της κίνησης, η χρήση τραγουδιών και μουσικής, η γραφή με υφή και τα μαθησιακά παιχνίδια.
 • Εργαστείτε στη φωνημική επίγνωση. Ελέγξτε το πρόγραμμα Lindamood-Bell (LiPS), το οποίο ενθαρρύνει τη φωνημική επίγνωση βοηθώντας τους χρήστες να κατανοήσουν πώς οι κινήσεις του στόματος αντιστοιχούν σε προφορικούς ήχους.
 • Διδάξτε ορθογραφικά μοτίβα και συλλαβές. Μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους είναι το σύστημα ανάγνωσης και ορθογραφίας Barton.
 • Παρέχετε ένα βοήθημα παρακολούθησης.
 • Χρησιμοποιήστε ηχητικά βιβλία για να διδάξετε την κατανόηση της ανάγνωσης όταν χρησιμοποιείτε βιβλία που βρίσκονται πάνω από το αναγνωστικό τους επίπεδο.
 • Διδάξτε τον τρόπο οπτικοποίησης σε μαθητές με δυσλεξία.
 • Άλλοι αξιόπιστοι πόροι για προγράμματα που εξυπηρετούν δυσλεξικούς βρίσκονται μέσω της Academic Language Therapy Association και της International Dyslexia Association.

Τι είναι η αναγνωστική βοήθεια;

Η αναγνωστική βοήθεια αναφέρεται σε εργαλεία, τεχνολογίες ή υπηρεσίες που βοηθούν άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες ή αναπηρίες.

Πολλά προγράμματα ανάγνωσης είναι αναποτελεσματικά για τους δυσλεκτικούς μαθητές, αλλά τα προγράμματα ανάγνωσης που βασίζονται σε λογισμικό έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών προγραμμάτων.

Γιατί οι δυσλεξικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αναγνωστική βοήθεια;

Τα άτομα με δυσλεξία χρησιμοποιούν αναγνωστική βοήθεια για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση του γραπτού λόγου. Οι αναγνωστικές τους δεξιότητες και τα επίπεδα κατανόησης της ανάγνωσης είναι διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους, γεγονός που προκαλεί μαθησιακές δυσκολίες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ποια είναι τα καλύτερα βοηθήματα ανάγνωσης για άτομα με δυσλεξία;

Ορισμένα εργαλεία και στρατηγικές υποστήριξης της ανάγνωσης για άτομα με δυσλεξία περιλαμβάνουν:

 • Τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS): Το λογισμικό TTS διαβάζει το κείμενο δυνατά, διευκολύνοντας τα άτομα με δυσλεξία να κατανοήσουν γραπτό υλικό μέσω της λειτουργίας ανάγνωσης.
 • Ακουστικά βιβλία: Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τα άτομα με δυσλεξία που δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν το κείμενο.
 • Υποστηρικτική τεχνολογία: Η ανάγνωση οθόνης και το λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία ενσωματώνονται σε υπολογιστές και άλλες συσκευές για να παρέχουν προφορική ανατροφοδότηση και να διευκολύνουν τα άτομα με δυσλεξία στην πλοήγηση στο ψηφιακό περιεχόμενο.
 • Πολυαισθητηριακή διδασκαλία ανάγνωσης: Αυτό το είδος διδασκαλίας περιλαμβάνει τη χρήση ενός συνδυασμού οπτικών, ακουστικών και κιναισθητικών τρόπων μάθησης για να βοηθήσει τα άτομα με δυσλεξία να μάθουν να διαβάζουν.
 • Εκπαίδευση φωνολογικής επίγνωσης: Αυτό το είδος εκπαίδευσης επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τα άτομα με δυσλεξία να αναπτύξουν ισχυρότερες δεξιότητες φωνολογικής επεξεργασίας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην αποκωδικοποίηση των λέξεων.
 • Δομημένα προγράμματα αλφαβητισμού: Αυτό το είδος προγράμματος επικεντρώνεται στη διδασκαλία των θεμελιωδών δεξιοτήτων της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας με συστηματικό, σαφή και διαδοχικό τρόπο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το TTS για αναγνώστες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες;

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία TTS σε συνδυασμό με άλλες στρατηγικές και πρακτικές ανάγνωσης, οι αναγνώστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα βελτιώνουν τις αναγνωστικές τους δεξιότητες και αποκτούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση.

 1. Επιλέξτε το σωστό λογισμικό TTS: Ψάξτε για λογισμικό TTS που προσφέρει φωνές υψηλής ποιότητας, με φυσικό ήχο και που είναι προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
 2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, όπως ο ρυθμός ομιλίας και η ένταση του ήχου, για να κάνετε την τεχνολογία TTS πιο άνετη και αποτελεσματική για τον αναγνώστη.
 3. Χρησιμοποιήστε το TTS σε συνδυασμό με άλλες στρατηγικές ανάγνωσης: Η τεχνολογία TTS θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα από τα πολλά εργαλεία για την υποστήριξη της ανάγνωσης και όχι ως μοναδική λύση. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε την TTS παράλληλα με άλλες στρατηγικές, όπως η πολυαισθητηριακή προσέγγιση και η εκπαίδευση φωνολογικής επίγνωσης.
 4. Χρήση TTS σε διάφορα πλαίσια: Ενθαρρύνετε τον αναγνώστη να χρησιμοποιεί την τεχνολογία TTS σε διάφορα πλαίσια, όπως κατά την ανάγνωση ψηφιακού περιεχομένου, βιβλίων ή άλλου γραπτού υλικού.
 5. Ενθαρρύνετε την ανεξάρτητη χρήση: Ενθαρρύνετε τον αναγνώστη να χρησιμοποιεί την τεχνολογία TTS ανεξάρτητα, ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να έχει πρόσβαση σε γραπτές πληροφορίες μόνος του.
Ποια είναι τα καλύτερα προγράμματα υπολογιστή για τη δυσλεξία;

Speaktor: Το Speaktor, που χρησιμοποιεί τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS), είναι ευεργετικό για τα δυσλεκτικά άτομα, παρέχοντας μια ηχητική αναπαράσταση του γραπτού κειμένου. Αυτό τους επιτρέπει να ακούν και να κατανοούν κείμενα που μπορεί να μην είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν.


Read&Write Gold: Αυτό το πρόγραμμα υπολογιστή βοηθά δυσλεκτικούς μαθητές και άλλους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διαβάζοντας ηλεκτρονικό κείμενο από έγγραφα επεξεργασίας κειμένου, ιστοσελίδες, έγγραφα PDF και ηλεκτρονικά βιβλία. Βοηθά επίσης στη βελτίωση της γραφής με τις λειτουργίες πρόβλεψης ορθογραφίας, πρόβλεψης λέξεων, θησαυρού, λεξικού και επιλογής λέξεων.

KAZ Τύπος: Διδάσκει στα άτομα πώς να πληκτρολογούν με την αφή. Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων junior, adult και dyslexia. Η έκδοση για τη δυσλεξία απευθύνεται ειδικά σε άτομα με αυτή τη δύσκολη μαθησιακή δυσκολία και τους βοηθά να μάθουν να πληκτρολογούν.

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Σύγχρονη τεχνολογία A.I.

Ξεκινήστε με Speaktor τώρα!

Σχετικά άρθρα

Άνοιγμα της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία στο TikTok
Speaktor

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Text To Speech στο TikTok;

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του TikTok είναι η φωνητική λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αντί να επικαλύπτετε απλώς το κείμενο στο βίντεό σας, μπορείτε τώρα να διαβάζετε δυνατά τους

Speaktor

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Text to Speech στο Discord;

Πώς να κάνετε το Discord να διαβάζει τα μηνύματά σας; Στην απλούστερη μορφή της, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή “/tts” για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία. Αφού πληκτρολογήσετε

Προσαρμογή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία στα Έγγραφα Google
Speaktor

Πώς να ενεργοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία με τα Έγγραφα Google;

Πώς να ενεργοποιήσετε την επέκταση μετατροπής κειμένου σε ομιλία “Screen Reader” της Google; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μόνο το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome υποστηρίζει την

Μετατροπή κειμένου σε ομιλία στο Instagram
Speaktor

Πώς να μετατρέψετε κείμενο σε ομιλία στο Instagram;

Πώς να προσθέσετε κείμενο σε ομιλία στις μπομπίνες του Instagram; Η μετατροπή κειμένου σε ομιλία είναι μία από τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Instagram. Η λειτουργία ανάγνωσης κειμένου του Instagram