Τι είναι η δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην ανάγνωση και την αποκωδικοποίηση λέξεων, παρά τη φυσιολογική νοημοσύνη και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Πρόκειται για μια νευροαναπτυξιακή πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να επεξεργάζεται τον γραπτό λόγο.

Τα δυσλεξικά άτομα δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τους ήχους της γλώσσας και να αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν γρήγορα αντικείμενα, γράμματα και αριθμούς.

δυσλεξία

Συνδέονται η δυσλεξία και η ΔΕΠΥ;

Η δυσλεξία και η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι ξεχωριστές καταστάσεις, αλλά μπορεί να συνυπάρχουν σε ορισμένα άτομα. Μελέτες έχουν εκτιμήσει ότι μεταξύ 20% και 50% των ατόμων με δυσλεξία έχουν επίσης ΔΕΠΥ.

Συνδέονται η δυσλεξία και η δυσγραφία;

Η δυσγραφία είναι μια πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να παράγει γραπτό λόγο με ευανάγνωστο και άνετο τρόπο. Η δυσλεξία και η δυσγραφία συχνά συνδέονται μεταξύ τους, καθώς τα άτομα με δυσλεξία αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες με τις δεξιότητες σημειώσεων και γραφής.

Πώς να χειριστείτε τη δυσλεξία;

Τι είναι η αναγνωστική βοήθεια;

Η αναγνωστική βοήθεια αναφέρεται σε εργαλεία, τεχνολογίες ή υπηρεσίες που βοηθούν άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες ή αναπηρίες.

Πολλά προγράμματα ανάγνωσης είναι αναποτελεσματικά για τους δυσλεκτικούς μαθητές, αλλά τα προγράμματα ανάγνωσης που βασίζονται σε λογισμικό έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών προγραμμάτων.

Γιατί οι δυσλεξικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αναγνωστική βοήθεια;

Τα άτομα με δυσλεξία χρησιμοποιούν αναγνωστική βοήθεια για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση του γραπτού λόγου. Οι αναγνωστικές τους δεξιότητες και τα επίπεδα κατανόησης της ανάγνωσης είναι διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους, γεγονός που προκαλεί μαθησιακές δυσκολίες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ποια είναι τα καλύτερα βοηθήματα ανάγνωσης για άτομα με δυσλεξία;

Ορισμένα εργαλεία και στρατηγικές υποστήριξης της ανάγνωσης για άτομα με δυσλεξία περιλαμβάνουν:

Πώς να χρησιμοποιήσετε το TTS για αναγνώστες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες;

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία TTS σε συνδυασμό με άλλες στρατηγικές και πρακτικές ανάγνωσης, οι αναγνώστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα βελτιώνουν τις αναγνωστικές τους δεξιότητες και αποκτούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση.

  1. Επιλέξτε το σωστό λογισμικό TTS: Ψάξτε για λογισμικό TTS που προσφέρει φωνές υψηλής ποιότητας, με φυσικό ήχο και που είναι προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
  2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, όπως ο ρυθμός ομιλίας και η ένταση του ήχου, για να κάνετε την τεχνολογία TTS πιο άνετη και αποτελεσματική για τον αναγνώστη.
  3. Χρησιμοποιήστε το TTS σε συνδυασμό με άλλες στρατηγικές ανάγνωσης: Η τεχνολογία TTS θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα από τα πολλά εργαλεία για την υποστήριξη της ανάγνωσης και όχι ως μοναδική λύση. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε την TTS παράλληλα με άλλες στρατηγικές, όπως η πολυαισθητηριακή προσέγγιση και η εκπαίδευση φωνολογικής επίγνωσης.
  4. Χρήση TTS σε διάφορα πλαίσια: Ενθαρρύνετε τον αναγνώστη να χρησιμοποιεί την τεχνολογία TTS σε διάφορα πλαίσια, όπως κατά την ανάγνωση ψηφιακού περιεχομένου, βιβλίων ή άλλου γραπτού υλικού.
  5. Ενθαρρύνετε την ανεξάρτητη χρήση: Ενθαρρύνετε τον αναγνώστη να χρησιμοποιεί την τεχνολογία TTS ανεξάρτητα, ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να έχει πρόσβαση σε γραπτές πληροφορίες μόνος του.
Ποια είναι τα καλύτερα προγράμματα υπολογιστή για τη δυσλεξία;

Speaktor: Το Speaktor, που χρησιμοποιεί τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS), είναι ευεργετικό για τα δυσλεκτικά άτομα, παρέχοντας μια ηχητική αναπαράσταση του γραπτού κειμένου. Αυτό τους επιτρέπει να ακούν και να κατανοούν κείμενα που μπορεί να μην είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν.


Read&Write Gold: Αυτό το πρόγραμμα υπολογιστή βοηθά δυσλεκτικούς μαθητές και άλλους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διαβάζοντας ηλεκτρονικό κείμενο από έγγραφα επεξεργασίας κειμένου, ιστοσελίδες, έγγραφα PDF και ηλεκτρονικά βιβλία. Βοηθά επίσης στη βελτίωση της γραφής με τις λειτουργίες πρόβλεψης ορθογραφίας, πρόβλεψης λέξεων, θησαυρού, λεξικού και επιλογής λέξεων.

KAZ Τύπος: Διδάσκει στα άτομα πώς να πληκτρολογούν με την αφή. Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων junior, adult και dyslexia. Η έκδοση για τη δυσλεξία απευθύνεται ειδικά σε άτομα με αυτή τη δύσκολη μαθησιακή δυσκολία και τους βοηθά να μάθουν να πληκτρολογούν.