Ako čítať dokumenty nahlas?

Funkcia hlasného čítania v programe Microsoft Word je k dispozícii len pre balíky Office 2019, Office 2021 a Microsoft 365. Zadanie príkazu hovoriť:

Ak chcete počúvať konkrétnu časť dokumentu namiesto celého dokumentu, môžete zvýrazniť požadovanú časť a po spustení funkcie Čítať nahlas sa vybraný text prečíta nahlas.

Okrem hlasného čítania ponúka Word aj funkciu Diktovať text, ktorá využíva rozpoznávanie reči.

Microsoft Word

Ako zmeniť nastavenia hlasného čítania?

Hlasové čítanie môžete prispôsobiť:

Ako používať hlasné čítanie pomocou klávesových skratiek?

Funkciu hovorenia môžete jednoducho ovládať pomocou nasledujúcich klávesových skratiek v systéme Windows:

Môžete tiež vybrať celý text pomocou klávesovej skratky CTRL + A a použiť funkciu hovorenia.

Ktoré jazyky podporuje program Microsoft Word Read out Loud?

Pomocou aplikácie Microsoft Word Read out Loud si môžete vypočuť viac ako 25 jazykov. Niektoré podporované jazyky sú arabčina, čínština, angličtina, gréčtina, francúzština, španielčina a turečtina.

Čo je Microsoft Word?

Microsoft Word je široko používaný komerčný textový procesor navrhnutý spoločnosťou Microsoft.

Je súčasťou balíka Microsoft Office, ale dá sa kúpiť aj ako samostatný produkt.

Ako zakúpiť Microsoft Word?

Ak chcete, môžete si kúpiť všetky aplikácie balíka Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote a Outlook.

Alebo si môžete kúpiť aplikáciu Word. Kúpa aplikácií Microsoft:

Ponuky si tiež môžete vyskúšať zadarmo na jeden mesiac, než ich zaplatíte.

Ak si chcete kúpiť iba Microsoft Word:

Ako používať Microsoft Word?

Používanie aplikácie Microsoft Word je pomerne jednoduché, aj keď ju nepoznáte.

1 – Akozačať dokument?

2 – Akootvoriť dokument?

3- Akouložiť dokument?